Slide background
Oncology Research and Development

Meü

Slide background
Oncology Research and Development

Meü

Slide background
Oncology Research and Development

Meü

Slide background
Oncology Research and Development

Meü

ABOUT

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 

ONKOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GRUBU30 Aralık 2020 tarihinde Prof. Dr. Ahmet ÇAMSARI tarafından kurulan, Mersin Üniversitesi Onkoloji Araştırma ve Geliştirme Grubu, alanlarında uzman ve uluslararası deneyime sahip araştırmacılarıyla kansere karşı geniş bir yelpazede disiplinler arası çözümler sunmayı hedefleyen bir araştırma grubudur.

Grup bünyesinde yeni nesil kemoterapi ilaç adayları, fotodinamik terapi ajanları, görüntüleme ve nükleer tıp araçları, biyomedikal cihazlar, veri analizinde yapay zeka uygulamaları kullanan bilgisayar programları ve algoritmaları, yeni immünoterapi yöntemleri ve bunların klinik uygulamaları, kök hücre ve hücre kültürü çalışmaları konusunda ulusal ve uluslararası yüksek etki değerli bilimsel yayınlara, patentlere ve projelere sahip yetkin hocalarımızı bulundurmaktadır. Farklı kanser türlerine karşı teşhiste ve tedavide kullanılabilecek yeni yöntemleri ve ilaç adaylarını geliştirmeyi hedefleyen bu çalışma grubu ile kansere karşı daha kalıcı çözümlerin üretilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma grubunun kuruluş en önemli kuruluş amaçlarından biri ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görebilecek disiplinler arası proje önerilerinin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi ve böylece kansere karşı mücadelede milli çözümlerin üretilmesidir. Değişen küresel rekabet ortamında bilimsel çalışmaların tek bir disipline odaklanması beklenen performansı gösterememektedir, bu bağlamda bu çalışma grubunun disiplinler arası çalışmalar ile ülkemizi olması gerektiği noktalara taşıması ve Mersin Üniversitesi’nde bu kültürün hızla diğer alanlara da genişletilerek verimliliğin artırılması hedeflenmektedir.

Kansere karşı mücadelede büyük bir adım olan Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesinin kuruluşundan sonra Onkoloji Araştırma ve Geliştirme Grubu’nun faaliyetleri ile birlikte bu alanda Mersin Üniversitesinin etkinliğinin ciddi oranda artması hedefleniyor. Yakın zamanda kansere karşı akılcı ve etkin çözümlerin üretilmesinin beklendiği bu çalışma grubunun uzun vadede dünya genelinde ölüm sebepleri arasında ilk sıralarda yer alan kansere karşı daha kalıcı çözümler üretmesi hedeflenirken, Mersin Üniversitesinin bu çalışma grubu ile alanda öncü ve etkin kuruluşlar arasında yerini alması öngörülmektedir.